Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 5kg

1.200.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 4,5kg

1.100.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 4kg

1.000.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 3,5kg

900.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 3kg

800.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 2,5kg

700.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho bá Kiến 2kg

600.000 

Đặc sản Bắc Ninh

Mực khô Cô Tô loại 4

680.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá thu một nắng

270.000 

Ẩm thực miền Bắc

Tôm khô Bá Kiến

680.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá bò khô Bá Kiến

250.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá Chỉ Vàng Bá Kiến

230.000 

Ẩm thực miền Bắc

Mực một nắng loại 2

350.000 

Ẩm thực miền Bắc

Mực một nắng loại 1

450.000 

Ẩm thực miền Bắc

Sá sùng Quan Lạn loại 2

1.800.000 

Ẩm thực miền Bắc

Sá sùng Quan Lạn loại 1

3.800.000 

Đặc sản Hạ Long

Mực khô Cô Tô loại 3

1.000.000 

Đặc sản Hạ Long

Mực khô Cô Tô loại 2

1.100.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá bò khô Bá Kiến

250.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá Chỉ Vàng Bá Kiến

230.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 2,5kg

700.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho bá Kiến 2kg

600.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 3,5kg

900.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 3kg

800.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 4,5kg

1.100.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 4kg

1.000.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá kho Bá Kiến 5kg

1.200.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá thu một nắng

270.000 

Ẩm thực miền Bắc

Cá Tiến Vua

1.500.000 

Ẩm thực miền Bắc

Mực một nắng loại 1

450.000 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *