Showing 1–12 of 40 results

Đặc sản Miền Bắc

Bánh Phu Thê Đình Bảng

Đặc sản Miền Bắc

Bánh cáy Thái Bình

Đặc sản Miền Bắc

Bánh cốm

Rated 5.00 out of 5

Đặc sản Miền Bắc

Bánh gai Ninh Giang

Rated 3.00 out of 5
10.000 

Đặc sản Miền Bắc

Bánh nhãn Hải Hậu

Đặc sản Miền Bắc

Cá đục

280.000 

Đặc sản Miền Bắc

Cá giò

260.000 

Đặc sản Miền Bắc

Cá kho Làng Vũ Đại

500.000 

Đặc sản Miền Bắc

Cá kìm

Rated 4.00 out of 5
130.000 

Đặc sản Miền Bắc

Cá thu tẩm ướp

280.000 

Đặc sản Miền Bắc

Cá Tiến Vua

Đặc sản Miền Bắc

Chả cá nhạc

250.000