Showing all 7 results

Đặc sản Miền Bắc

Cá đục

280.000 

Đặc sản Miền Bắc

Cá kìm

Rated 4.00 out of 5
130.000 

Đặc sản Miền Bắc

Hàu ruột

250.000 

Đặc sản Miền Bắc

Tôm he biển

800.000 

Đặc sản Miền Bắc

Tôm sú loại 15 con/kg

350.000 

Đặc sản Miền Bắc

Tôm sú loại 20 con/kg

330.000 

Đặc sản Miền Bắc

Tôm sú loại 25 con/ kg

310.000