Gân chân đà điểu

170.000 

Xuất Xứ: Trang trại đà điểu Trung Kiên

Mô tả:
Khối lượng: đóng gói sẵn 1kg