Hiển thị một kết quả duy nhất

450.000 

Đặc sản Hạ Long

Chả mực Bá Kiến loại VIP

490.000 

Đặc sản Hạ Long

Mực khô Cô Tô loại 1

1.150.000 

Đặc sản Hạ Long

Mực khô Cô Tô loại 2

1.100.000 

Đặc sản Hạ Long

Mực khô Cô Tô loại 3

1.050.000 

Ẩm thực miền Bắc

Tôm khô Bá Kiến

680.000