Cá Kho Tiến Vua

1.200.000 2.000.000 

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO
Thương hiệu: Cá kho Bá Kiến – Cá kho làng Vũ Đại (Hà Nam) chính hiệu!
Nguyên liệu: Cá trắm đen > 6 kg
Thời gian sử dụng: 7-10 ngày