Mực khô Cô Tô loại 4

750.000 

Thông tin về sản phẩm mực khô loại 4

Thương hiệu Bá Kiến – Xuất xứ: Cô Tô, Quảng Ninh

Số lượng : 30-40 con/kg – Chiều dài trung bình: 14-15cm/con

Giá KM: 750.000VND/kg.